Oferta szkoleńZrealizowane projekty i szkoleniaWspółpraca międzynarodowaPartnerzyReferencje

Witamy

for ES jest firmą szkoleniową specjalizującą się w zagadnieniach polityki społecznej i ekonomii społecznej – działa od 1 października 2009r. - obecnie jako jednoosobowa działalność gospodarcza z perspektywą współpracy ze specjalistami - praktykami pracy socjalnej.

Kontakt

forES – Jadwiga Pauli
biuro@fores.com.pl

PROJEKTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Oferta forES

Elementem wyróżniającym forES na tle innych firm szkoleniowych jest bezpośrednie, praktyczne doświadczenie trenerów w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, a także zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wyniesione z długoletniej pracy zawodowej w tym sektorze na szczeblu samorządowym i rządowym.  

Dzięki temu możemy Państwu zaoferować szkolenia „szyte na miarę” – w pełni odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom, wynikającym z sytuacji zawodowych i realiów funkcjonowania instytucji pomocowych.


W ramach współpracy oferuję:

  • szkolenia dla kadry zarządzajacej i pracowników jednostek organizacyjnych: Osrodków Pomocy społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
  • przygotowanie i opracowanie startegii rozwiązywania problemów społecznych w gminie i powiecie
  • opracowania eksperckie z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej i ekonomii społecznej
  • przygotowanie i opracowanie wieloletnich programów społecznych, np. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny ...
  • doradztwo metodyczne z zakresu standardów pracy socjalnej, kontraktów socjalnych,ewaluacji działań w ramach pracy socjalnej;
  • superwizję pracy socjalnej

Aktualne szkolenia:
 
Prawo pracy w praktyce DPS

Prawo pracy w praktyce DPS

 Zapraszam na szkolenie dla pracowników działu kadr Domów Pomocy Społecznej: „Prawo pracy w praktyce DPS”,  które odbędzie się w dniu  2.10. 2014r. w godz. 9.30- 14.30 w Krakowie  Tematem wiodącym szkolenia będą zagadnienia kodeksu pracy: Regulamin Pracy  w DPS – sposób prawidłowego opracowania wraz z przykładowymi wzorami. Stosunek pracy – ...
więcej
Asystent rodziny

Asystent rodziny

Zapraszam na kurs dający kwalifikacje Asystenta Rodziny. Asystent rodziny to nowy zawód, który został zdefiniowany w ustawie o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz.  2011 Nr 149 poz. 887 z póź. zm.). Rodzinie przeżywającej trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych gmina przydziela Asystenta rodziny. Zadania Asystenta polegają na udzielaniu ...
więcej

"Strategia polityki społecznej dla Europy a polski system pomocy społecznej"

Grudzień  '09 - w ramach PO KL realizowanego przez Centrum Ekonomii Społecznej przy  Kurii Diecezjalnej w Tarnowie http://www.dces.diecezja.tarnow.pl

"Ekonomia społeczna - nowe możliwości zatrudnienia i rozwoju lokalnego"

Grudzień '09 -w ramach PO KL realizowanego przez Centrum Ekonomii Społecznej przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie http://www.dces.diecezja.tarnow.pl
brak